Security for everyone

KOMPLEXNÉ VONKAJŠIE ZABEZPEČENIE OBJEKTOV
ploty - brány - automatické závory - perimetria

Produkty a služby

image

Pletivové ploty

Z ponuky pletivových oplotení ponúkame štvorhranné pletivá aj zvárané pletivá.

image

Panelové ploty

Zo sortimentu oplotení sú plotové panely najbezpečnejším a najpevnejším riešením.

image

Kované ploty

Naša ponuka kovaných plotov a brán Vás presvedčí o kvalte a cene.

image

Vjazdové brány

Ponuka rôznych vjazdových brán posuvné, 2-krídlové, samonosné a elektrických pohonov.

image

Automatické závory

Automatické elektromechanické závory s dĺžkou ramena od 2,5m, 4m, 6m, 7,6m, a 12m. Viac ...

image

Zábrany

Infrazábrany, elektromechanické a mechanické zábrany a bariéry. Viac ...

image

Turnikety

Zariadenia slúžiace pre kontrolu vstupov a pre obmedzenie prístupu nežiadúcich osôb.Viac ...

image

Perimetrická ochrana

Perimetrickú ochranu realizujeme ako - neviditeľnú v zemi, alebo inštaláciou na oplotenie.

V rámci komplexného zabezpečenia objektov sme navrhli riešenie, ktoré sme rozčlenili do dvoch zón zabezpečenia ochrany obsahujúce stavebné, konštrukčné a elektronické prvky zabezpečenia.

Prvou zónou je tzv. pasívne zabezpečenie ochrany objektu v podobe systému oplotenia v rôznych modifikáciach (plotové panelové systémy, klasické štvorhranné, zvárané pletivové ploty alebo kované ploty ). Do tejto zóny patria aj priestory pohybu vozidiel a osôb, ktorý je zabezpečovaný centrálnou vjazdovou bránou a kontrolovaný vjazd/výjazd vozidiel kontrolovaný automatickými závorami. Pohyb osôb je usmernený a regulovaný prostredníctvom rotačných turniketov.

Druhou zónou je tzv. aktívne zabezpečenie prostredníctvom inteligentného perimetrického systému , ktorý dokáže detekovať narušenie objektu resp. areálu, kde vytvára neviditeľné zabezpečenie.

Samostatnou sekciou sú prístupové systémy, kde pohyb vozidiel je zabezpečovaný a kontrolovaný prostredníctvom automatických závor, pohyb osôb je usmerňovaný a regulovaný rotačnými turniketmi.

Prvky zabezpečenia